ஆங்கிலம் அறிவோமே - 105: அன்புள்ள ரூபாய்!

Published : 12 Apr 2016 11:03 IST
Updated : 12 Apr 2016 11:03 IST

கேக்கின் ஒரு சிறு பகுதி வேண்டுமென்றால் Piece of cake என்கிறோம். வெண்ணெய் அல்லது பாலாடைக் கட்டியில் ஒரு சிறு பகுதியைக் குறிக்க a piece of cheese எனலாமா?

கூடாது. ஆங்கிலத்தில் அததற்கென்று சில வார்த்தைகள் உண்டு. அவற்றை அறிந்துகொண்டு பயன்படுத்துவதே சாலச் சிறந்தது என்பது என் piece of advice.

# A sliver of cheese

# A serving of meat

# A bar of soap

# A tube of tooth paste

# A container of shampoo

# A bottle of perfume

# A glass of water

# A bowl of rice

# A can of soup

# A dash of salt

# A sheet of cardboard

# A lump of clay

      

Rhythm என்ற வார்த்தையின் சிறப்பு என்ன? இது ஒரு வாசகரின் கேள்வி. “இது கூடவா தெரியாது?’’ என்றபடி சீரின் சிறப்பையும் தாளத்தின் மாண்பையும் பக்கம் பக்கமாக எடுத்து ரைக்க கவிஞர்களும் இசை ஆர்வலர்களும் தயாராகக் கூடும். ஆனால், இந்தப் பகுதிக்கான கேள்வி என்று பார்க்கும்போது Vowels எதுவுமே இல்லாத வார்த்தை அது என்பதே பதிலாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. குறைந்தது நான்கு எழுத்துகள் கொண்ட, vowels இல்லாத ஆங்கில வார்த்தை எதுவும் எனக்கு நினைவுக்கு வரவில்லை. உங்களுக்கு வருகிறதா?

Facetious, subcontinenta# இந்த இரண்டு வார்த்தைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் a,e,i,o,u ஆகிய ஐந்து vowels-ம் உள்ளன. என்றாலும் வேறொரு விதத்தில் இவை நேரெதிரானவை. எப்படி என்பதை யோசியுங்களேன்.

      

Asian, Asiatic ஆகிய இரண்டு சொற்களும் ஒரே பொருள் கொண்டவையா என்பது ஒரு வாசகரின் கேள்வி. ஆசியாவைச் சேர்ந்தவர் அல்லது ஆசிய ஆகிய இரண்டு அர்த்தங்களிலும் இரண்டு வார்த்தைகளுமே மாறி மாறிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. என்றாலும் Asiatic என்பது கொஞ்சம் தரக்குறைவான பயன்பாடு என்று நினைப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

தவிர இந்தியா அல்லது இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒருவர் வேறு நாட்டில் வசிக்கும்போது அவரை Asian என்று குறிப்பிடும் பழக்கமும் அதிகமாகிவருவதை பிரிட்டிஷ் நாளிதழ்களில் காண முடிகிறது. The Asian Community of London. The Asians of South Africa.

      

Indispensable என்ற வார்த்தைக் கும், dispensary என்ற வார்த்தைக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை அறிய விரும்புகிறார் ஒரு வாசகர்.

Dispense என்றால் பலருக்கும் ஒன்றைப் பகிர்ந்து அளிப்பது என்று அர்த்தம். The soldiers went round dispensing rifles.

மருந்துகள் அளிக்கப்படும் அறையை dispensary என்கிறார்கள். The doctor went to dispensary from the out-patient ward. This Medica# Centre is equipped with a dispensary having al# main medicines.

Dispense என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கிறது. குறிப்பிட்ட ஒன்று இல்லாமலேயே செயல்படுவது அல்லது ஒன்றை விட்டுவிடுவது. Let us dispense with the formalities. இந்த அர்த்தத்தின் அடிப்படையில்தான் indispensable என்ற வார்த்தை உருவாகியிருக்கிறது. I am indispensable in this office என்றால் நான் இந்த அலுவலகத்தில் தவிர்க்க முடியாதவன் (அதாவது நான் இல்லாமல் இந்த அலுவலகம் இல்லை) என்று அர்த்தம். Water and air are indispensable for life.

      

இந்தப் பகுதியில் முன்பு குறிப்பிட்ட இரு வார்த்தைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு இதுதான். Facetious என்ற வார்த்தையில் ஐந்து vowels-ம் (a,e,i,o,u என்று) ஏறு வரிசையில் உள்ளன. Subcontinenta# என்ற வார்த்தையில் (u,o,i,e,a என்று) இறங்கு வரிசையில் உள்ளன.

# Rupee is dearer என்றால் என்ன அர்த்தம்?

Dear என்பது அன்பைக் குறிக்க மட்டுமல்ல. அதிக விலை மதிப்பு கொண்டது என்ற அர்த்தமும் அதற்கு உண்டு.

# பசுத்தோல் போர்த்திய புலி என்ப தற்குச் சமமான ஆங்கிலப் பழமொழி உண்டா?

A wolf in lamb’s clothing.

# Megalopolis என்றால் என்ன?

மிகுந்த மக்கள்தொகை கொண்ட ஒரு நகரம் தொடர்ந்து வளர்ச்சி யடைந்து, விரிவடைவது. (இதன் காரண மாகப் புறநகர்க ளெல்லாம் நகரின் பகுதிகளாகிவிட வாய்ப்பு உண்டு).

நீங்க எப்படி மனம் ஒத்த தம்பதியாக இருக்கீங்க?

எங்களிடையே peace இருப்பதற்குக் காரணம் நாங்க ஒருத்தருக்கொருத்தர் piece of advice-னு எதையும் கொடுத்துக்காததுதான்

      

Straight என்றால் உங்களுக்குத் தெரியும். Draw a straight line என்றால் ஒரு நேர்கோட்டினை வரைவீர்கள். He is a straight forward person என்றால் நேர்மையான மனிதர்.

Strait என்றால்? தமிழ்நாட்டையும், இலங்கை வட மாகாணத்தில் இருக்கும் மன்னார் பகுதியையும் இணைக்கும் பாலம் என்று Palk ஜலசந்தியைக் குறிப்பிடுவார்கள். ஆக, strait என்றால் ஜலசந்தி என்பது உங்களுக்குத் தெரிந்துவிட்டது. Strait என்பது இரு கடல்களையோ இரு பிரம்மாண்டமான நீர்ப்பரப்பையோ இணைக்கும் குறுகலான பகுதி.

Strait என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தமும் உண்டு. சங்கடமான அல்லது கடினமான ஒரு சூழலைக் குறிக்கவும் strait என்ற வார்த்தை பயன்படுகிறது. Recession left him in severe financia# straits. பிரெஞ்ச் மொழியில் estreit என்றால் குறுகலான, டைட்டான என்று அர்த்தம்.

தொடர்புக்கு: aruncharanya@gmail.com

கேக்கின் ஒரு சிறு பகுதி வேண்டுமென்றால் Piece of cake என்கிறோம். வெண்ணெய் அல்லது பாலாடைக் கட்டியில் ஒரு சிறு பகுதியைக் குறிக்க a piece of cheese எனலாமா?

கூடாது. ஆங்கிலத்தில் அததற்கென்று சில வார்த்தைகள் உண்டு. அவற்றை அறிந்துகொண்டு பயன்படுத்துவதே சாலச் சிறந்தது என்பது என் piece of advice.

# A sliver of cheese

# A serving of meat

# A bar of soap

# A tube of tooth paste

# A container of shampoo

# A bottle of perfume

# A glass of water

# A bowl of rice

# A can of soup

# A dash of salt

# A sheet of cardboard

# A lump of clay

      

Rhythm என்ற வார்த்தையின் சிறப்பு என்ன? இது ஒரு வாசகரின் கேள்வி. “இது கூடவா தெரியாது?’’ என்றபடி சீரின் சிறப்பையும் தாளத்தின் மாண்பையும் பக்கம் பக்கமாக எடுத்து ரைக்க கவிஞர்களும் இசை ஆர்வலர்களும் தயாராகக் கூடும். ஆனால், இந்தப் பகுதிக்கான கேள்வி என்று பார்க்கும்போது Vowels எதுவுமே இல்லாத வார்த்தை அது என்பதே பதிலாக இருக்க வாய்ப்பு உண்டு. குறைந்தது நான்கு எழுத்துகள் கொண்ட, vowels இல்லாத ஆங்கில வார்த்தை எதுவும் எனக்கு நினைவுக்கு வரவில்லை. உங்களுக்கு வருகிறதா?

Facetious, subcontinenta# இந்த இரண்டு வார்த்தைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் a,e,i,o,u ஆகிய ஐந்து vowels-ம் உள்ளன. என்றாலும் வேறொரு விதத்தில் இவை நேரெதிரானவை. எப்படி என்பதை யோசியுங்களேன்.

      

Asian, Asiatic ஆகிய இரண்டு சொற்களும் ஒரே பொருள் கொண்டவையா என்பது ஒரு வாசகரின் கேள்வி. ஆசியாவைச் சேர்ந்தவர் அல்லது ஆசிய ஆகிய இரண்டு அர்த்தங்களிலும் இரண்டு வார்த்தைகளுமே மாறி மாறிப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. என்றாலும் Asiatic என்பது கொஞ்சம் தரக்குறைவான பயன்பாடு என்று நினைப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள்.

தவிர இந்தியா அல்லது இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒருவர் வேறு நாட்டில் வசிக்கும்போது அவரை Asian என்று குறிப்பிடும் பழக்கமும் அதிகமாகிவருவதை பிரிட்டிஷ் நாளிதழ்களில் காண முடிகிறது. The Asian Community of London. The Asians of South Africa.

      

Indispensable என்ற வார்த்தைக் கும், dispensary என்ற வார்த்தைக்கும் என்ன தொடர்பு என்பதை அறிய விரும்புகிறார் ஒரு வாசகர்.

Dispense என்றால் பலருக்கும் ஒன்றைப் பகிர்ந்து அளிப்பது என்று அர்த்தம். The soldiers went round dispensing rifles.

மருந்துகள் அளிக்கப்படும் அறையை dispensary என்கிறார்கள். The doctor went to dispensary from the out-patient ward. This Medica# Centre is equipped with a dispensary having al# main medicines.

Dispense என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கிறது. குறிப்பிட்ட ஒன்று இல்லாமலேயே செயல்படுவது அல்லது ஒன்றை விட்டுவிடுவது. Let us dispense with the formalities. இந்த அர்த்தத்தின் அடிப்படையில்தான் indispensable என்ற வார்த்தை உருவாகியிருக்கிறது. I am indispensable in this office என்றால் நான் இந்த அலுவலகத்தில் தவிர்க்க முடியாதவன் (அதாவது நான் இல்லாமல் இந்த அலுவலகம் இல்லை) என்று அர்த்தம். Water and air are indispensable for life.

      

இந்தப் பகுதியில் முன்பு குறிப்பிட்ட இரு வார்த்தைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு இதுதான். Facetious என்ற வார்த்தையில் ஐந்து vowels-ம் (a,e,i,o,u என்று) ஏறு வரிசையில் உள்ளன. Subcontinenta# என்ற வார்த்தையில் (u,o,i,e,a என்று) இறங்கு வரிசையில் உள்ளன.

# Rupee is dearer என்றால் என்ன அர்த்தம்?

Dear என்பது அன்பைக் குறிக்க மட்டுமல்ல. அதிக விலை மதிப்பு கொண்டது என்ற அர்த்தமும் அதற்கு உண்டு.

# பசுத்தோல் போர்த்திய புலி என்ப தற்குச் சமமான ஆங்கிலப் பழமொழி உண்டா?

A wolf in lamb’s clothing.

# Megalopolis என்றால் என்ன?

மிகுந்த மக்கள்தொகை கொண்ட ஒரு நகரம் தொடர்ந்து வளர்ச்சி யடைந்து, விரிவடைவது. (இதன் காரண மாகப் புறநகர்க ளெல்லாம் நகரின் பகுதிகளாகிவிட வாய்ப்பு உண்டு).

நீங்க எப்படி மனம் ஒத்த தம்பதியாக இருக்கீங்க?

எங்களிடையே peace இருப்பதற்குக் காரணம் நாங்க ஒருத்தருக்கொருத்தர் piece of advice-னு எதையும் கொடுத்துக்காததுதான்

      

Straight என்றால் உங்களுக்குத் தெரியும். Draw a straight line என்றால் ஒரு நேர்கோட்டினை வரைவீர்கள். He is a straight forward person என்றால் நேர்மையான மனிதர்.

Strait என்றால்? தமிழ்நாட்டையும், இலங்கை வட மாகாணத்தில் இருக்கும் மன்னார் பகுதியையும் இணைக்கும் பாலம் என்று Palk ஜலசந்தியைக் குறிப்பிடுவார்கள். ஆக, strait என்றால் ஜலசந்தி என்பது உங்களுக்குத் தெரிந்துவிட்டது. Strait என்பது இரு கடல்களையோ இரு பிரம்மாண்டமான நீர்ப்பரப்பையோ இணைக்கும் குறுகலான பகுதி.

Strait என்பதற்கு இன்னொரு அர்த்தமும் உண்டு. சங்கடமான அல்லது கடினமான ஒரு சூழலைக் குறிக்கவும் strait என்ற வார்த்தை பயன்படுகிறது. Recession left him in severe financia# straits. பிரெஞ்ச் மொழியில் estreit என்றால் குறுகலான, டைட்டான என்று அர்த்தம்.

தொடர்புக்கு: aruncharanya@gmail.com

Keywords
More In
This article is closed for comments.
Please Email the Editor